Tin khác

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2022 của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng

20/05/2022
52 Lượt xem

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2022 của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng.

Ngày 12/5/2022, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng ban hành kế hoạch số 38/KH-TTCNSH về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2022 của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

Toàn văn Kế hoạch số 38 (/UploadImages/files/Ke%20hoach%20so%2038.pdfngày 12/5/2022.

Bình luận facebook
Danh mục tin tức
Tin mới
Facebook