CNSH Thủy sản

-  Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để sản xuất các loại giống tảo;

- Nghiên cứu, ứng dụng CNSH trong nuôi trồng rong, tảo biển, phát huy thế mạnh tài nguyên biển của vùng Nam Trung bộ: (1) Trồng Rong Nho luân canh với nuôi tôm thẻ chân trắng; (2) Nghiên cứu bảo quản và chế biến Rong Nho; (3) Nuôi trồng tảo xoắn Spirulina chịu nước biển và tảo Nannochloropsis;

- Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất chế phẩm vi sinh (1) xử lý ao nuôi trồng thủy sản, giảm bệnh tật và ô nhiễm môi trường; (2) chế phẩm sinh học probiotics trong nuôi trồng thuỷ sản;

- Chẩn đoán phát hiện các vi sinh gây bệnh trên thủy sản.