CNSH Nông nghiệp
  • Nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học (có nguồn gốc vi sinh như Baccilus, Pseudomonas, nấm đối kháng, vi khuẩn…) ứng dụng trong phòng trừ sâu, bệnh hại trên các đối tượng cây trồng giá trị kinh tế cao của vùng Nam Trung bộ;
  •  Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất: (1) Chế phẩm probiotics sử dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi, giảm bệnh tật, giảm ô nhiễm môi trường; (2) Chế phẩm vi sinh lên men và bảo quản thức ăn cho cừu, dê, bò ở những vùng khô hạn đất đai khô cằn trong thời kỳ giáp hạt;
  •  Chẩn đoán phát hiện các vi sinh gây bệnh trên vật nuôi và cây trồng;

- Phát triển công nghệ sản xuất các dạng phân hữu cơ với tính năng hoặc công dụng mới, đặc thù khu vực nắng hạn khô cằn, đất nghèo dinh dưỡng: Phân hữu cơ chậm tan, phân hữu cơ dạng lỏng dùng trong tưới nhỏ giọt, phân hữu cơ bón lá;

- Ứng dụng CNSH trong phát triển cây đặc sản của khu vực Nam Trung bộ, như: nho Ninh Thuận, thanh long Bình Thuận, xoài Nha Trang, bưởi Hòa Ninh, đào chuông Bà Nà Đà Nẵng, ngô đồng đỏ Cù lao, cây bóng mát trồng ven biển, cây chịu mặn …;

- Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để sản xuất giống cây cấy mô (các loại cây trồng giống bản địa, Măng tây xanh…) và chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô cho các vườn ươm để phục vụ công tác phát triển sản xuất và bảo tồn;

- Ứng dụng CNSH phục vụ phát triển nghề trồng nấm thực phẩm, trong đó ưu tiên nhân/tạo giống, sản xuất và chế biến các loại nấm giá trị cao.