Giới thiệu Giới thiệu

 

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (sau đây viết tắt thành Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Tham mưu cho Sở KH&CN và UBND thành phố về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng CNSH phục vụ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, y tế và môi trường;
  • Nghiên cứu và ứng dụng các CNSH tiên tiến vào sản xuất. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, phát triển nấm và hoa; sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp;
  • Tiếp nhận, chuyển giao, dịch vụ, tư vấn và triển khai kỹ thuật hiện đại về CNSH;
  • Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây, con bằng công nghệ sinh học; cung cấp thông tin, giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và đảm bảo an toàn sinh học theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
  • Quản lý sử dụng biên chế lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành cuả nhà nước.

1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Tổng số viên chức, lao động (VCLĐ) Trung tâm là 26 người, trong đó 02 tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh (tại Nhật, Australia…), 04 thạc sĩ và 13 kĩ sư, cử nhân.

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng:

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

2.1. Hoạt động Nghiên cứu khoa học và Phát triển Công nghệ

Từ năm khi thành lập đến nay, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã và đang thực hiện 06 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, 18 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và hơn 40 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

- Các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi:

+ Dự án "Xây dựng mô hình trồng thương phẩm các loài hoa có giá trị cao phục vụ nền nông nghiệp đô thị tại thành phố Đà Nẵng" (nghiệm thu năm 2013).

+ Dự án "Xây dựng mô hình nhân giống một số cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật tại TP Đà Nẵng" (nghiệm thu năm 2013).

+ Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại Đà Nẵng" (nghiệm thu năm 2015).

+ Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất hoa chậu, hoa thảm phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái bền vững cho thành phố Đà Nẵng" (nghiệm thu năm 2016).

+ Dự án "Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất lan Hồ điệp quy mô công nghiệp tại Đà Nẵng" (nghiệm thu năm 2016).

+ Dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng” (thời gian thực hiện từ 11/2018–04/2021). 

- Đề tài KH&CN cấp thành phố:

+ Đề tài "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây lá đỏ tại Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa thành phố Đà Nẵng" (2012–2014).

+ Đề tài "Hoàn thiện quy trình nhân giống và quy trình sản xuất lan Hồ Điệp và Mokara theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng" (2014–2016).

+ Đề tài "Nghiên cứu, tuyển chọn các giống nấm ăn và nấm dược liệu thích nghi với điều kiện khí hậu tại Đà Nẵng" (2014–2016).

+ Đề tài "Điều tra các loài Lan rừng tại khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa và Khu BTTN Sơn Trà và nghiên cứu các biện pháp nhân nhanh các loài Lan rừng" (2014–2016).

+ Đề tài "Điều tra, đánh giá đất làm cơ sở cho việc quy hoạch và chuyển dịch cây trồng phù hợp ở một số xã trọng điểm của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" (2013–2017).

+ Đề tài“Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lâm sinh phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng” (2017–2020). 

+ Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng” (2018–2021). 

- Các đề tài cấp cơ sở:

+ Đề tài “Hoàn thiện quy trình sản xuất cây cúc giống thương phẩm từ cây nuôi cấy mô” (2009-2010). 

+ Đề tài “Điều tra, khảo sát bệnh hại trên dây leo Bìm bìm (Merremia boisiana (Gagnepain) van Ooststroom) tại Khu BTTN Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” (2010-2011). 

+ Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống thái diệp thảo lá xoăn và thái diệp thảo lá đỏ bằng phương pháp nuôi cấy mô phục vụ kinh tế và du lịch tại Đà Nẵng” (2011-2012). 

+ Đề tài “Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong các loại nấm được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục” (2018–2019). 

- Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm đã triển khai 40 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trên các lĩnh vực nhân giống và sản xuất thương phẩm các loại hoa, cây dược liệu, cây bản địa như lan Gấm, lan Dendro, lan Hồ điệp, Sa nhân, Dó bầu, Đào chuông; Phân lập, tuyển chọn, nhân giống  và sản xuất các loại nấm thực phẩm, nấm dược phù hợp với điều kiện khí hậu tại Đà Nẵng; Sản xuất phân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

2.2. Hoạt động chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH&CN

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 46 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với 1.910 lượt người tham gia và hỗ trợ thực hiện 14 mô hình ứng dụng cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hoạt động tập huấn, chuyển giao công nghệ trong những năm vừa qua đã góp phần thông tin, tuyên truyền ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Nhiều mô hình do Trung tâm chuyển giao đã giúp người dân ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố giải quyết công ăn việc làm, tạo ra sinh kế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2.3. Hoạt động khác

Xây dựng đề án Mở rộng và nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển Vùng Nam Trung bộ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở góp ý của Bộ KH&CN, ngày 23/3/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn 1771/UBND-SKHCN gửi Thủ tướng chính phủ về việc đề xuất thủ tục phê duyệt và kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án.

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 9 3 1 7 2
Hôm nay: 579
Hôm qua: 637
Tuần này: 579
Tháng này: 12.305
Tổng cộng: 393.172