Về chúng tôi
Trung tâm công nghệ sinh học
Sở khoa học và công nghệ thành phố đà nẵng

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng là một đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ công lập được UBND TP. Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010. Hiện nay, Trung tâm đã được tổ chức lại, và đang được đầu tư mở rộng, nâng cấp nhằm trở thành một đơn vị nghiên cứu và phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Nam Trung Bộ.

Tổng mặt bằng Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng theo Đề án mở rộng và nâng cấp đơn vị phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ

1. Tầm nhìn 

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng hướng đến trở thành một trung tâm xuất sắc về nghiên cứu và phát triển (R&D) trong công nghệ sinh học và các lĩnh vực lân cận (công nghệ chế biến dược liệu, nông - lâm - hải sản, công nghê vật liệu, bảo vệ môi trường…).

2. Chức năng, nhiệm vụ

·  Tham mưu các cấp chính quyền về định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp chế biến, y tế, môi trường…;

·  Nghiên cứu phát huy tài nguyên sinh học địa phương, phát triển công nghệ mới – sản phẩm mới, tham gia giải quyết các vấn đề khoa học nhằm góp phần tích cực vào phát triển phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP. Đà Nẵng và các địa phương; 

·  Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận, chuyển giao, tư vấn và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất;

·  Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; quản lý, sử dụng biên chế lao động, tài sản, tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Lĩnh vực trọng tâm 

3.1. CNSH Y Dược

·  Nghiên cứu hiện trạng, bảo tồn và phát huy các loài cây thuốc quý hiếm, đặc hữu, có giá trị sử dụng và thương mại cao; hoàn thiện quy trình sản xuất, nuôi trồng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, GACP – WHO nhằm nâng cao chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm ngành dược;

·  Ứng dụng KHCN tiên tiến trong bảo quản, chế biến dược liệu; nghiên cứu phát triển sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân và hỗ trợ phát triển du lịch;

·  Ứng dụng và phát triển công nghệ gen và công nghệ DNA tái tổ hợp trong sản xuất Kit chẩn đoán bệnh; phát triển dược phẩm và sản xuất vaccine thế hệ mới; sản xuất kháng thể đơn dòng hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo.

3.2. CNSH Nông nghiệp

·  Nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ sâu, bệnh hại trên các đối tượng cây trồng giá trị kinh tế cao của vùng Nam Trung bộ; Chẩn đoán phát hiện các vi sinh gây bệnh trên vật nuôi và cây trồng;

·   Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất chế phẩm vi sinh các loại phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; phát triển công nghệ sản xuất phân hữu cơ với tính năng/công dụng mới;

·  Hỗ trợ hình thành và phát triển ngành công nghiệp nấm tại TP. Đà Nẵng và các địa phương (tạo giống mới, cải tiến kỹ thuật trồng, và R&D công nghệ và sản phẩm chế biến có giá trị cao…);

·  Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để sản xuất giống cây cấy mô các loại cây trồng bản địa quý hiếm.

3.3. CNSH Thuỷ sản và Biển

·  Nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong nuôi trồng rong, tảo…; nghiên cứu và phát huy thế mạnh tài nguyên biển của vùng Nam Trung bộ; 

·  Chẩn đoán, phát hiện các vi sinh gây bệnh trên thủy sản; nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý ao nuôi trồng thủy sản, phòng chống bệnh và xử lý ô nhiễm môi trường.

 3.4. CNSH Môi trường

·  Nghiên cứu các giải pháp và chế phẩm bảo vệ môi trường;

·  Phân tách và chuyển hoá một số phân khúc rác thải đô thị và công nghiệp thành vật liệu mới, các sản phẩm có giá trị phục vụ canh tác nông nghiệp, bảo vệ môi trường, và năng lượng.

3.5. CNSH Vật liệu mới

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học và vật liệu nano có tính chất chức năng và ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, môi trường, và công nghiệp chế biến.