Thông báo mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/09/2016 Lượt xem: 276

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2016, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng.

Nhằm thực thi Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, đáp ứng nhu cầu đào tạo về an toàn bức xạ của các cơ sở bức xạ trong năm 2016, Sở Khoa học học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố mở Lớp đào tạo an toàn bức xạ tại thành phố Đà Nẵng.

1. Các đối tượng học viên chính

Các nhân viên bức xạ có cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp).

Cán bộ quản lý, bác sỹ và kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết bị X-quang chẩn đoán, y học hạt nhân, xạ trị và ung bướu.

Cán bộ quản lý và nhân viên làm việc tại các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải…có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp NDT bằng nguồn phóng xạ và máy tia X.

2. Nội dung lớp học

Giới thiệu Luật năng lượng nguyên tử năm 2008, các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật, quy trình cấp phép (thiết bị X-quang, thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ..); phương pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn bức xạ; biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ, công nghiệp, y học hạt nhân, xạ trị...

Kết thúc khóa học, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố cấp Chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Địa điểm: theo Chương trình chi tiết đính kèm.

4. Đăng ký danh sách học viên và học phí

a) Đăng ký danh sách học viên

Để đăng ký tham gia lớp học, các đơn vị lập Danh sách học viên (theo Mẫu 1) và 03 hình màu 3x4 của từng học viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị phía sau hình và bỏ hình trong bì thư).

b) Học phí

Theo Công văn số 48/TTHTKT-HCTC ngày 13/5/2016 của Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố.

Đối với các đơn vị thanh toán học phí qua chuyển khoản thì chuyển khoản trước khi học về cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố trước khi khai giảng lớp đào tạo và đăng ký thông tin lấy hóa đơn (theo Mẫu 2).

Đề nghị các đơn vị gửi Danh sách học viên tham gia Lớp đào tạo về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 5 năm 2016 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý chuyên ngành

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Điện thoại: 05113.889761, Fax: 05113.822864.

Email: anhvd@danang.gov.vn./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 9 3 0 6 6
Hôm nay: 473
Hôm qua: 637
Tuần này: 473
Tháng này: 12.199
Tổng cộng: 393.066