Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm CNSH Đà Nẵng
Người đăng tin: Phan Tiến Dũng Ngày đăng tin: 12/11/2018 Lượt xem: 213

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Tham mưu cho Sở KH&CN và UBND thành phố về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng CNSH phục vụ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, y tế và môi trường;

- Nghiên cứu và ứng dụng các CNSH tiên tiến vào sản xuất. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, phát triển nấm và hoa; sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp;

- Tiếp nhận, chuyển giao, dịch vụ, tư vấn và triển khai kỹ thuật hiện đại về CNSH;

 - Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây, con bằng công nghệ sinh học; cung cấp thông tin, giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và đảm bảo an toàn sinh học theo quy định của pháp luật;

 - Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Quản lý sử dụng biên chế lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành cuả nhà nước.

Lãnh đạo và VC-LĐ Trung tâm 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 7 5 1 4 3
Hôm nay: 429
Hôm qua: 514
Tuần này: 2.934
Tháng này: 8.803
Tổng cộng: 375.143