Thông báo Về việc chào hàng cạnh tranh, gói thầu “Mua sắm cây con giống và phân bón phục vụ đề tài
Người đăng tin: Phan Tiến Dũng Ngày đăng tin: 30/08/2018 Lượt xem: 99

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thông báo chào hàng cạnh tranh, gói thầu “Mua sắm cây con giống và phân bón phục vụ đề tài”

          Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

          Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-STC ngày 09/8/2018 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán “Mua sắm  cây con giống và phân bón phục vụ đề tài”;

          Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-STC ngày 09/8/2018 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua sắm cây con giống và phân bón phục vụ đề tài”;

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thông báo chào hàng cạnh tranh, gói thầu “Mua sắm cây con giống và phân bón phục vụ đề tài” với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

2. Gói thầu: Mua sắm cây con giống và phân bón phục vụ đề tài.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

7. Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 09h30’ ngày 31/8/2018 đến 09h30’ ngày 10/9/2018.

8. Địa điểm bán HSYC và nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Phòng Tổng hợp -Hành chính, Trung tâm Công nghệ sinh học, tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 02363 551 876.

9. Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 10giờ 30’, ngày 10/9/2018.

11. Bảo lãnh dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh, đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.

12. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10giờ 30’ ngày 10/9/2018 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, địa chỉ: tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Công nghệ sinh học kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Đặng Ngọc Sơn

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Trình diễn hình ảnh Trình diễn hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 3 9 3 2 1 6
Hôm nay: 623
Hôm qua: 637
Tuần này: 623
Tháng này: 12.349
Tổng cộng: 393.216